TEMPESTAS

tempestas
Hasło
tempestas -tātis f.
Definicja
okres czasu, pora; niepogoda
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Jednostki czasu
Frekwencja
753
Polish