TELLVS

tellus
Hasło
tellus tellūris f.
Definicja
ziemia
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Woda i powietrze
Frekwencja
337
Polish