TARDVS

tardus
Hasło
tardus -a -um
Definicja
powolny, późny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
738
Polish