TANTVS/TANTVM_1

tantus
Hasło
tantus -a -um
Definicja
tak wielki
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
105
Polish