TANTVM_2/TANTVMMODO

tantum
Hasło
tantum, tantummodo
Definicja
tylko
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
216
Polish