TANGO

tango
Hasło
tangō tangere tetigī tāctum
Definicja
dotykać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Inne
Frekwencja
534
Polish