TAMQVAM_1/TAMQVAM_2

tamquam
Hasło
tamquam
Definicja
tak jak
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
363
Polish