TAMEN

tamen
Hasło
tamen
Definicja
jednakże
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
58
Polish