taceo
Hasło
taceō -ēre -uī -itum
Definicja
milczeć; tacitus -a -um, milczący
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Inne
Frekwencja
369
Polish