SVVS/SVVM

suus
Hasło
suus -a -um
Definicja
jego, swój
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Zaimki
Frekwencja
27
Polish