SVSTINEO

sustineo
Hasło
sustineō sustinēre sustinuī sustentum
Definicja
podtrzymywać, wytrzymywać
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Życie w społeczeństwie
Frekwencja
762
Polish