SVSCIPIO

suscipio
Hasło
suscipiō -cipere -cēpī ceptum
Definicja
wziąć
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -iō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu przemieszczania rzeczy
Frekwencja
937
Polish