SVRGO

surgo
Hasło
surgō surgere surrēxī surrēctum
Definicja
wstać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Woda i powietrze
Frekwencja
570
Polish