SVPPLICIVM

supplicium
Hasło
supplicium -ī n.
Definicja
kara, prośba
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Sprawiedliwość i prawo
Frekwencja
683
Polish