SVPERSVM_1

supersum
Hasło
supersum -esse -fuī
Definicja
pozostawać; być nadmiarze
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
623
Polish