SVPERBVS_2

superbus
Hasło
superbus -a -um
Definicja
próżny, wyniosły
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
656
Polish