SVBITO

subito
Hasło
subitō
Definicja
nagle
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
848
Polish