SVBEO_1

subeo
Hasło
subeō -īre -iī -itum
Definicja
podejmować się, podchodzić
Część Mowy
Czasownik: nieregularny
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
538
Polish