sub
Hasło
sub
Definicja
pod, przy (+acc. lub abl.)
Część Mowy
Przyimek
Grupa Semantyczna
Miejsce
Frekwencja
118
Polish