STVDEO

studeo
Hasło
studeō -ēre -uī
Definicja
starać się, troszczyć się, zajmować się (+ dat.)
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Emocje
Frekwencja
989
Polish