SPARGO_2

spargo
Hasło
spargō spargere sparsī sparsum
Definicja
rozpraszać, rozsypywać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Woda i powietrze
Frekwencja
532
Polish