SOMNVS

somnus
Hasło
somnus -ī m.
Definicja
sen
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Życie
Frekwencja
438
Polish