SOLVS

solus
Hasło
sōlus -a -um
Definicja
sam, jedyny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
176
Polish