SOLEO

soleo
Hasło
soleō -ēre -uī -itum
Definicja
mieć w zwyczaju
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
246
Polish