SIVE_1/SIVE_2

sive
Hasło
sīve
Definicja
czy; sīve ... sīve: czy ... czy → seu
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
362
Polish