SINO

sino
Hasło
sinō sinere sīvī situm
Definicja
pozwolić
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Czasowniki o znaczeniu nakazywania lub rządzenia
Frekwencja
717
Polish