SINGVLVS

singuli
Hasło
singulī -ae -a
Definicja
pojedynczo
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
507
Polish