SINE

sine
Hasło
sine
Definicja
bez (+ abl.)
Część Mowy
Przyimek
Grupa Semantyczna
Przyimki bezkierunkowe
Frekwencja
104
Polish