SIMILIS

similis
Hasło
similis -e
Definicja
podobny
Część Mowy
Przymiotnik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Osobowość/Cechy charakterystyczne
Frekwencja
414
Polish