SILVA

silva
Hasło
silva -ae f.
Definicja
las, obfitość
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Zwierzęta i rośliny
Frekwencja
234
Polish