SI_2

si
Hasło
Definicja
jeśli, gdyby
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
16
Polish