SEV_1/SEV_2

seu
Hasło
seu
Definicja
albo; seu ... seu: albo ... albo → sīve
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
343
Polish