SERVIO

servio
Hasło
serviō -īre
Definicja
służyć, być niewolnikiem (+ dat.)
Część Mowy
Czasownik: 4 koniugacja
Grupa Semantyczna
Rodzina i domownicy
Frekwencja
883
Polish