SERMO

sermo
Hasło
sermō -ōnis m.
Definicja
język, mowa, rozmowa
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Mowa/retoryka
Frekwencja
575
Polish