SEQVOR

sequor
Hasło
sequor sequī secūtus sum
Definicja
podążać za kimś
Część Mowy
Czasownik: deponens
Grupa Semantyczna
Ruch
Frekwencja
108
Polish