SENTIO

sentio
Hasło
sentiō sentīre sēnsī sēnsum
Definicja
odczuwać zmysłami, czuć, widzieć, słyszeć
Część Mowy
Czasownik: 4 koniugacja
Grupa Semantyczna
Inne
Frekwencja
302
Polish