senex
Hasło
senex -is m.
Definicja
starzec; senior, starszy
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Ludzie
Frekwencja
558
Polish