SEMPER

semper
Hasło
semper
Definicja
zawsze
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
149
Polish