SEDEO

sedeo
Hasło
sedeō sedēre sēdī sessum
Definicja
siedzieć
Część Mowy
Czasownik: 2 koniugacja
Grupa Semantyczna
Dom
Frekwencja
506
Polish