SED

sed
Hasło
sed
Definicja
ale
Część Mowy
Spójnik
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
20
Polish