SECVNDVS_1/SECVNDVS_2

secundus
Hasło
secundus -a -um
Definicja
następny; pomyślny
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Rozmiary
Frekwencja
836
Polish