scribo
Hasło
scrībō scrībere scrīpsī scrīptum
Definicja
pisać
Część Mowy
Czasownik: 3 koniugacja -ō
Grupa Semantyczna
Pisanie/literatura/poezja
Frekwencja
568
Polish