SCIO

scio
Hasło
sciō -īre -īvī/-iī -ītum
Definicja
wiedzieć
Część Mowy
Czasownik: 4 koniugacja
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
172
Polish