SCILICET

scilicet
Hasło
scīlicet
Definicja
oczywiście
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Spójniki i przysłówki
Frekwencja
889
Polish