SCIENTIA

scientia
Hasło
scientia -ae f.
Definicja
wiedza
Część Mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa Semantyczna
Szkoła/wiedza
Frekwencja
971
Polish