SALVS

salus
Hasło
salūs -ūtis f.
Definicja
zdrowie, bezpieczeństwo
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Życie
Frekwencja
549
Polish