saepe
Hasło
saepe
Definicja
często
Część Mowy
Przysłówek
Grupa Semantyczna
Czas
Frekwencja
145
Polish