SAECVLVM

saeculum
Hasło
saeculum -ī n.
Definicja
pokolenie, wiek, stulecie
Część Mowy
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Jednostki czasu
Frekwencja
776
Polish