SACERDOS

sacerdos
Hasło
sacerdōs -dōtis m./f.
Definicja
kapłan, kapłanka
Część Mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja
Grupa Semantyczna
Religia i wierzenia
Frekwencja
939
Polish