SACER

sacer
Hasło
sacer sacra sacrum
Definicja
święty, poświęcony
Część Mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa Semantyczna
Religia i wierzenia
Frekwencja
398
Polish